Ц
Ц
A
A
A+

Новини

Як подати скаргу для захисту своїх інтересів до Європейського суду з прав людини?


28-07-202011:31

Сьогодні хочемо нагадати про право кожного громадянина подати до Європейського суду з прав людини скаргу для захисту своїх інтересів. Тож, варто знати, що вимоги до належним чином заповненої заяви викладені у статті 47 Регламенту Суду, більш детальна інформація надається у Практичних рекомендаціях щодо порушення провадження, які додаються до Регламенту Суду і, які можна знайти на Інтернет-сайті Суду (тільки офіційними мовами Суду: www.echr.coe.int/applicants ).
Дана скарга повинна відповідати вимогам прийнятності, а саме :
- скарга стосується порушеного права, викладеного у Європейській конвенції з прав людини;
- скарга спрямована проти держави, яка ратифікувала Конвенцію чи відповідний Протокол;
- скарга стосуються фактів, за які несе відповідальність певна державна структура;
- порушення основоположного права стосується Вас особисто і безпосередньо (Ви маєте «статус жертви»);
- перед поданням скарги в Суд, Ви повинні подати ту саму скаргу в національні суди, в тому числі у найвищу судову інстанцію України;
- Ви подали до Суду заповнену належним чином заяву протягом шести місяців після дати винесення остаточного рішення на національному рівні;
- Ваші скарги основані на достовірних фактичних даних; Ви повинні обґрунтувати свою заяву: чітко описати обставини справи та додати на їх підтвердження документи, рішення, медичні довідки, показання свідків тощо;
- Ваші скарги не були вже розглянуті Судом або іншим міжнародним органом.

Сподіваємося, що наша замітка стане Вам хорошою підказкою в подальшому!