Ц
Ц
A
A
A+

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Улосконалення механімів регулювання банківської діяльності


14-09-202012:30

Законом України від 13.05.2020 №590-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» (далі – Закон №590-ІХ) внесено зміни до статей 77 та 79 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон про банки).
Так, згідно зі статтею 77 Закону про банки Національний банк України (далі – НБУ) приймає рішення про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) протягом п'яти днів з дня отримання такої пропозиції Фонду.
Фонд у день отримання рішення НБУ про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Розпочата процедура ліквідації банку не може бути зупинена/припинена, у тому числі в разі визнання протиправними (незаконними) та скасування індивідуальних актів Національного банку України та/або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що були підставою для її початку.
Статтею 79 Закону Про банки встановлені особливості оскарження рішень НБУ, а саме:
• банк або інші особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, мають право оскаржити в суді в установленому законодавством порядку рішення, дії або бездіяльність Національного банку України чи його посадових та службових осіб;
• особливості оскарження рішень (індивідуальних актів) Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку встановлюються Кодексом адміністративного судочинства України;
• визнання протиправним (незаконним) та скасування індивідуального акта НБУ або окремих його положень не відновлює того становища банку, яке існувало до прийняття такого акта/рішення, включаючи відновлення правового статусу цього банку, та не відновлює становища/прав осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого акта/рішення.
Також відповідно до частини 6 статті 54 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-VI визнання протиправними (незаконними) та скасування рішень (індивідуальних актів), визначених частиною третьою цієї статті, не відновлює того становища банку, яке існувало до прийняття такого акта/рішення, включаючи відновлення правового статусу цього банку та відновлення прав акціонерів на момент прийняття такого акта/рішення; не може бути підставою для визнання недійсними, нечинними, протиправними та скасування будь-яких рішень, правочинів або інших дій/визнання протиправною бездіяльності, прийнятих, вчинених або допущених у процедурі виведення банку з ринку та ліквідації; не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого індивідуального акта/рішення, крім права на відшкодування завданої шкоди.
Враховуючи зазначене, у випадку визнання судом протиправним(незаконним) та скасування рішень НБУ про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, таке рішення суду не тягне за собою відміну процедури припинення банку.
На сьогодні існують юридичні особи/банки, щодо яких свого часу НБУ було прийнято рішення про відкликання ліцензії. Судом були прийняті рішення щодо визнання протиправним (незаконним) та скасування таких рішень НБУ і, як наслідок, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі Єдиний державний реєстр) було скасовано розпочату процедуру припинення та проведено цілий ряд реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу/банк, що міститься в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін установчих документів юридичної особи/банку.
Пунктом 3 Розділу ІІ «Прикінцевих та перехідних положень» Закону №590-ІХ встановлено, що Фонд має здійснювати (продовжувати) процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, ліквідацію банків відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», підстави (індивідуальні акти) для початку тимчасової адміністрації, ліквідації яких було визнано протиправними (незаконними) та скасовано до дня набрання чинності цим Законом.
Банкам/юридичним особам, у яких НБУ відкликано банківські ліцензії, але відомості про які наявні в Державному реєстрі банків, підстави (індивідуальні акти) для запровадження тимчасової адміністрації, ліквідації яких було визнано протиправними (незаконними) та скасовано до дня набрання чинності цим Законом, забезпечити передачу уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей, бухгалтерської та іншої документації банку протягом строку, встановленого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в оголошенні, опублікованому на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і в газеті «Урядовий кур’єр» або «Голос України» (пункт 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №590-ІХ).
Важливо
Для реалізації Фондом вказаних вище положень відомості про уповноважену особу Фонду мають бути відображенів Єдиному державному реєстрі.
Для цього Фондом на виконання положень Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №590-ІХ приймається рішення про продовження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку і призначення уповноваженої особи.
Копія вказаного рішення Фонду подається державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про уповноважену особу Фонду.
Слід зазначити, що внесення вказаних відомостей до Єдиного державного реєстру здійснюється щодо юридичної особи, стосовно якої свого часу було розпочато процедуру виведення з ринку відповідно до Закону про банки та Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», незалежно від того, яку назву на сьогодні вона має.
Також звертаємо увагу на положення статті 77 Закону про банки, відповідно до якого банк може бути ліквідований або за рішенням власників банку, або у разі відкликання НБУ банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду.
Якщо банк, який ліквідується за ініціативою власників, віднесено НБУ до категорії проблемних або неплатоспроможних, НБУ та Фонд вживають щодо нього заходи, передбачені цим Законом та Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (стаття 78 Закону про банки).
Звертаємо увагу на положення частини 9 статті36 Закону кураїни «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», відповідно до якої дія Кодексу України з процедур банкруцтва на банки не поширюється, а також частину 2 статті 2 Кодексу України з процедур банкруцтва відповідно до якої законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не поширюється на банки, які виводяться з ринку або ліквідуються відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та «про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Лист Міністерства юстиції України №226/8.4.4-32-20 від 31.08.2020)