Ц
Ц
A
A
A+

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно у разі реалізації активів на електронних торгах


11-09-202010:30

Абзацом 2 частини 5 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що порядок відбору юридичних осіб, якими здійснюється реалізація активів, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.
Порядок реалізації арештованих активів на електронних торгах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №719 (далі-Порядок).
Відповідно до положень пунктів 21, 22 Порядку результати електронних торгів оформлюються протоколом електронних торгів, який складає організатор. Належним чином оформлений протокол електронних торгів, підписаний переможцем та організатором, невідкладно надається (надсилається) організатором Національному агентству.
Переможець торгів у визначений правилами електронних торгів строк зобов’язаний підписати протокол електронних торгів та протягом п’яти банківських днів, а щодо майна у вигляді товарів або продукції, яке піддається швидкому псуванню, - протягом одного банківського дня із дня, наступного за днем підписання протоколу електронних торгів, зобов’язаний перерахувати кошти за придбаний актив на рахунок Національного агентства, зазначений в протоколі електронних торгів.
Після надходження коштів за придбаний лот на рахунок Національного агентства, зазначений в протоколі електронних торгів, протягом трьох робочих днів Національним агентством складається акт про реалізацію активів на електронних торгах, який підписується керівником самостійного структурного підрозділу, що забезпечує організацію реалізації державної політики у сфері управління активами, та Головою Національного агентства або його заступником відповідно до розподілу обов’язків.
Постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 №569 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни, зокрема до пункту 22 Порядку, відповідно до яких акт про реалізацію активів на електронних торгах є підставою для вжиття визначених законом заходів із скасування арешту таких активів, а також право власності на актив переходить до переможця електронних торгів з моменту підписання цього акта, за винятком активів, виникнення (перехід) права власності на які підлягають державній реєстрації.
Відповідно до пункту 1 частини 3 статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства.
Враховуючи зазначене, акт про реалізацію активів на елекронних торгах є підставою для державної реєстрації права власності на актив за переможцем електронних торгів.
(Лист Міністерства юстиції України №234/8.3.1/32-20 від 07.09.2020 )