Ц
Ц
A
A
A+

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Державна реєстрація шлюбів громадян України з іноземцями


21-02-202209:00

Щороку кількість шлюбів, які реєструються між громадянами України та іноземцями, збільшується. Варто зазначити, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Зауважимо, що процедура одруження з іноземцями складніша, ніж шлюб з українцями, оскільки вимагає додаткових перевірок.

Для реєстрації шлюбу в Україні майбутнє подружжя подає заяву встановленої форми до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану на їх вибір. Таку заяву можливо подати як особисто, так і користуючись вебпорталом «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану». Якщо наречені не можуть особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до відділу ДРАЦС, таку заяву, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають грунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити національний паспорт або паспортний документ з відміткою про реєстрацію уповноваженого органу щодо законності їх перебування в Україні, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

При реєстрації шлюбу в органах ДРАЦС України, якщо в паспортах або паспортних документах іноземців та осіб без громадянства відсутні відомості про сімейний стан їх власників, то вони повинні одночасно подати документ про те, що не перебувають у шлюбі, виданий компетентним органом країни свого громадянства або країни постійного проживання, та легалізований належним чином.

Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб за умови пред’явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним тощо).

Документи про підтвердження припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави та видані компетентним органом, повинні бути відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Далі подані документи перевіряють державні органи, зокрема, органи Державної міграційної служби України, щодо легальності перебування іноземця в Україні.

Відповідно до статті 32 Сімейного кодексу України шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. За наявності поважних причин керівник органу ДРАЦС дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку.

Зареєструвати шлюб у скорочені терміни допоможе і пілотний проєкт Міністерства юстиції “Шлюб за добу”.